Romans en literatuur

West van Carys Davies

West is de alom geprezen debuutroman van Carys Davies. Het verhaal speelt zich af aan het spannende begin van 19e eeuw, de tijd waarin delen van de aarde nog ongerept waren en waarin Cy Bellman op pad gaat om de mammoet her te ontdekken.

Het is begin 19e eeuw in Pennsylvania wanneer Cy Bellman een enorme siddering door zich voelt stromen bij het lezen van een krantenbericht. Het bericht vertelt hem over de vondst van grote mammoetbeenderen in de grond bij Kentucky. Enigszins verbaast over zijn eigen enthousiasme is Cy Bellman niet meer te houden: hij moet en zal de mammoet herontdekken.

Voordat hij aan zijn avontuur begint, draagt hij de zorg voor zijn dochter Bess over aan zijn zus. Die is daar allesbehalve blij mee. Zijn muildierfokkerij moet ook draaiende gehouden worden want bovenal moet er brood op de plank komen. Gelukkig is buurman Elmer ook bereid om hier en daar een handje te helpen.

Vol ongerustheid ziet Bess haar vader vertrekken. Het is onbekend wanneer en of hij terugkomt, het avontuur is niet zonder gevaar. De enorme gedrevenheid en fanatisme wordt met lede ogen aangezien door de dorpsinwoners en zijn zus. Bess is vooral ongerust, maar ook hoopvol. Ze is er van overtuigd dat haar vader weer terugkomt.

Vasthouden aan hoop

Cy Bellman gaat zijn droom achterna en weet te regelen dat hij op zijn reis wordt bijgestaan door een jonge indiaan. Ondanks de taalbarrière ontstaat er wederzijdse waardering tussen deze twee uiteenlopende karakters. Cy waardeert de kennis en kunde, zijn vaardigheden en de kracht van zijn metgezel. De jonge indiaan, Oude Vrouw In de Verte genaamd, respecteert de hoop, gedrevenheid van Cy evenals de liefde die Cy voor zijn dochter voelt. Het is mooi om te zien hoe uiteenlopende personages op een dergelijke reis, zonder de mogelijkheid tot verbale communicatie, nader tot elkaar komen.

Hetzelfde geld voor de uiteenlopende werelden van Cy en zijn dochter Bless. Enerzijds is er de avontuurlijke reis van Bellman en daarnaast het saaie leven van zijn dochter Bess. Haar leven kabbelt voort terwijl Bellman zo nu en dan er voor moet zorgen om in leven te blijven. Hij doorkruist gevaarlijk gebieden, leert te overleven in de weerbarstige natuur en trotseert rivieren en watervallen. Bess moet vooral overleven met de personen die haar het dichtst bij staan.

Niet alleen worstelt Cy met de grillen van Moeder Natuur, maar ook worstelt hij met zijn emoties: zijn verdriet, onzekerheid en verlangen om zijn dochter weer te zien. De parallelle werelden van de psyche en het aardse zijn net als de jonge indiaan en Cy het tegenovergestelde. De natuur dwingt Cy zijn emoties onder ogen te komen, te accepteren. Dat maakt de reis niet alleen fysiek zwaar maar put hem ook emotioneel uit. Je kunt het ook zo zien, de reis maakt Cy niet alleen fysiek sterker, hij wordt zich ook bewuster van zijn eigen emoties, zijn eigen ik. Het zorgt ervoor dat Cy inziet waarom hij de reis wil en waarom hij deze reis moest maken.

West is een indringende roman waarin de mens de onvoorspelbare natuur doorkruist, wordt uitgedaagd en aangevuld. Een prachtig, spannend verhaal geschreven in een fijne, bondige schrijfstijl.

Met dank aan Uitgeverij Meulenhoff voor het toesturen van een recensie-exemplaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *