Non-fictie

Selma van Carolijn Visser

Wat een toeval. Vorig jaar kreeg ik van Sinterklaas het boek Selma van Carolijn Visser cadeau. Dit jaar heb ik het dan eindelijk gelezen.

Selma van Carolijn Visser
Dit boek gaat over Selma Vos. Een Joods Nederlandse vrouw die een veelbewogen leven heeft geleid. Carolijn Visser heeft het boek over Selma gebaseerd op de correspondentie die Selma onderhield met haar vader Max en op gesprekken met de kinderen van Selma: Greta en Dop.

Selma is een bijzondere vrouw. Zo heeft ze De Tweede Wereldoorlog weten te overleven, heeft ze haar Chinese man ontmoet in Cambridge en is verhuisd naar China waar ze samen met haar man en twee kinderen een bestaan heeft opgebouwd.

Maar hoe mooi het land China en de cultuur ook is, de eerste barstjes in het geluk beginnen na de campagne Laat Honderd Bloemen Bloeien. Dit was een campagne die burgers aanmoedigde om kritiek op het bestuur te uiten om misstanden in het bestuur op te sporen en aan te pakken. Dit liep echter zo uit de hand dat De Communistische partij onder leiding van Mao Zedong overging tot het vervolgen van personen die kritiek durfden te uiten.

Dit ging vlekkeloos over in De Grote Sprong Voorwaarts. De campagne van Mao om China, met een agrarische economie, om te vormen naar een socialistische industrieel land. Dit ging gepaard met een immens grote hongersnood. Mao verloor hierdoor zijn positie en zette hierna de Culturele Revolutie in waarbij het land werd ‘gezuiverd’ van kapitalisten en infiltranten.

Gevangen in China

Selma Vos is de enige Nederlander die deze gebeurtenissen (die ongeveer van 1957 – 1976 plaatsvonden) heeft meegemaakt. Haar man Chang was een belangrijk functionaris binnen de partij die in de begintijd nogal veel aanzien had in China. Eigenlijk verandert de positie van Chang net zo geleidelijk als China verandert. Het gezin leeft in de eerste jaren nog in volledige harmonie en luxe. Er zijn vrienden, huishoudsters en er wordt samen gespeeld en gepraat op het hofje waar het gezin woont. Daarna komt de hongersnood waar ook het gezin Chang door wordt getroffen. Gelukkig heeft het gezin door de functie van Chang nog de luxe om vakantie te vieren. Deze luxe wordt hen ook ontnomen tijdens de Grote Revolutie. De verhoudingen veranderen dan volledig.

Tijdens het verblijf in China correspondeert Selma regelmatig met haar vader Max. Ze hebben na De Tweede Wereldoorlog alleen elkaar nog. Op basis van deze brieven wordt duidelijk hoe Selma zich aanpast aan haar omgeving. Selma is intelligent, wereldwijs en een positief ingestelde vrouw. Om deze reden heeft ze het ook vast zo lang volgehouden in de donkere jaren. Maar de jaren worden steeds donkerder.

Het leven van Selma

Carolijn Visser weet in dit boek een afstand te houden tot de hoofdpersoon. Op geen enkel moment wordt duidelijk hoe Selma zich echt gevoeld heeft. Het lijkt mij vreselijk angstig om als gevangene te moeten leven onder een regime en geen enkel moment de vrijheid te hebben het land te verlaten. De angst dat ze je ophalen, de vergelijkingen met de periode onder Duits bewind. De nachtmerrie die terug lijkt te komen.

De verwerking van historische gebeurtenissen is prachtig, ik vind het verhaal zoveel meerwaarde geven. Door de aanwezigheid van Selma ten tijde van deze gebeurtenissen krijgt de lezer een goede inkijk in het China van toen. Het is waarheidsgetrouw. Mede door de foto’s van het gezin Chang die in het boek zijn opgenomen.

Selma is een indrukwekkend verhaal over een bijzondere vrouw tijdens de ingrijpende gebeurtenissen tijdens de Culturele Revolutie in China.

3 thoughts on “Selma van Carolijn Visser

  1. Mooi Sue! Dat moet een heel indrukwekkend boek zijn. Ik denk dat ik het maar niet op mijn lijstje zet. Het lijkt me te heftig. Maar Carolijn Visser is een goede schrijfster hè? Ze weet ook altijd die personen te vinden die een belangrijk verhaal te vertellen hebben. En ons meteen een stukje geschiedenis duidelijk te maken, dat daarvoor nogal abstract was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *